Ke stažení

Typy rozhraní pro připojení přístrojů do veřejné komunikační sítě

COPROSYS a.s.                   COPROSYS Ústí spol. s r.o.   Coprosys-LVI s.r.o. 

 
GOLDA IT

Všeobecné obchodní podmínky

COPROSYS a.s.                                                                   GOLDA IT                                                    Přenositelnost čísel dle OOP 

 

Ceník služeb - přenositelnost čísel                             

 

Návody

Návod k použití SET-TOP-BOXu Juice                                                                      

 

Referenční nabídka

Referenční nabídka Coprosys - propojení sítí el. komunikací    Referenční nabídka Coprosys vzor smlouva VD  Referenční nabídka Coprosys - vzor
specifikace VD
 

 

Referenční nabídka - informace o propojeni siti               

 

 

Návrh smlouvy o propojení sítí elektronických komunikací  č. 1 - Specifikace SLA

č. 2 - Adresy a kontaktní osoby

č. 3 - Kontakntí osoby účastníka                      č. 4 - Ceník                č. 5 - Specifikace technických a kvalitativních parametů digitálních okruhů
č. 6 - Předávácí protokol                   č. 7 - Vzor přílohy elektronické faktury č. 8 - Propojovací body
č. 9 - Vzor Inventura okruhů